מחקרים

אירוע מוחי - דיקור משפר את ההולכה העצבית בחלקי המוח

Brain Sketch

מחקר שנעשה בסין הראה כי דיקור משפר את ההולכה העצבית בחלקי המוח וגורם להגברת הקישוריות יעילה (effective  connectivity) בין המוח הקטן לאזור הסנסורי-מוטורי הראשי בחולי שבץ בשיקום .

מחקר בהדמייה פונקצונלית הראה שסטימולצית דיקור בנקודות האקופונטורה מווסתות פעילות מוחית באזורים הקשורים לעיבוד פעולות מוטוריות. לוקי שבץ הראו קישוריות מוחלשת באופן משמעותי בין אזור קליפת המוח לתת-קליפת המוח, במהלך משימות מוטוריות פאסיביות, דבר המעיד על תישדורת לא מספקת של מידע בין האזורים המוטוריים של קליפת המוח לתת-קליפת המוח. אקופונטורה בנקודות דיקור בעלות אפיונים מוטורים, הראו תגובה בוויסות ספציפי של רשת הקישוריים המוטורים בחולי שבץ מוחי בהשוואה לנבדקים בריאים. ויסות ספציפי זה משפר את הקישוריות הדו-כיוונית היעילה בין המוח הקטן (cerebellum)  לאזור הסנסורי-מוטורי הראשי של קליפת המוח בחולי שבץ מוחי, ועשויה לפצות על הקישוריות האפקטיבית החלשה בין קליפת המוח ותת-קליפת המוח במהלך משימה מוטורית פסיבית וכתוצאה מכך לתרום לשיפור קואורדינציה תנועתית  ולמידה מוטורית בחולי שבץ לאחר האירוע האקוטי.

המחקר נערך ב  : Department of Neurology, Dongzhimen Hospital of Beijing University of Chinese Medicine

תורגם ממחקרים:
Acupuncture Enhances Effective Connectivity between Cerebellum and Primary Sensorimotor Cortex in Patients with Stable Recovery Stroke
Zijing Xie, Fangyuan Cui, Yihuai Zou, and Lijun Bai
Can sensory stimulation improve the functional outcome in stroke

לשיחת יעוץ מקצועי חינם צור קשר כעת